Yhteystiedot

Celgene Nordic

Suomi

Celgene OY
Lentäjäntie 3
01530 Vantaa
Finland
Puh: +358 (0) 9 774 21500
Lääketieteelliset tiedot: medinfo.fi@celgene.com

Norja

Celgene A/S
c/o Regus
Nydalsveien 33
0484 Oslo
Norge
Puh: + 47 63 94 70 00
Fax: + 47 63 94 70 09
Lääketieteelliset tiedot: medinfo.no@celgene.com

Ruotsi

Celgene AB
Kista Science Tower
Färögatan 33
164 51 KISTA
Puh: 08 – 703 16 00
Fax: 08 – 703 16 01
Lääketieteelliset tiedot: medinfo.se@celgene.com

Tanska

Celgene ApS
Kristianiagade 8, 3. sal
2100 København Ø
Puh: + 45 352 716 00
Fax: + 45 352 716 60
Lääketieteelliset tiedot: medinfo.dk@celgene.com

Lääketieteelliset tiedot: – Pohjoismaat

Lääketieteellisiä tietoja koskevissa yhteydenotoissa pyydämme käyttämään alla olevia Celgene Nordicin lääketieteellisen osaston yhteystietoja.

Tel: +45 3527 1600
Fax: + 45 3527 1660

medinfo.dk@celgene.com
medinfo.fi@celgene.com
medinfo.no@celgene.com
medinfo.se@celgene.com

Lääketurvallisuus – Pohjoismaat

Jos olet potilas ja sinulla esiintyy haittavaikutuksia, kun sinua hoidetaan Celgenen lääkkeellä, ota yhteyttä lääkäriisi tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen.

Pyydämme ilmoittamaan haittatapahtumista Celgene Nordicille ja käyttämään alla olevia lääketurvallisuudesta vastaavan osaston yhteystietoja

Puh: +46 8 703 16 31
Fax: +46 8 703 16 03

drugsafety-nordic@celgene.com

Haittatapahtumista tulisi ilmoittaa myös kansalliselle lääkeviranomaiselle:

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Mannerheimintie 103b

PL 55
00301 Helsinki
Puh: +35 89473341
www.fimea.fi