Beskyttelse af personlige oplysninger

Celgenes begrænsede fortroligheds- og databeskyttelsespolitik

Celgene anerkender vigtigheden af at beskytte de fortrolige oplysninger, som vi indsamler på vores websted. Med henblik herpå forpligter vi os til bedst muligt at respektere vores besøgendes fortrolighed. Mens sikkerheden af oplysninger, der overføres over internettet, ikke kan garanteres, er vores fortrolighedspraksis designet til at give vores kunder valgmuligheder og kontrol over personidentificerbare oplysninger og at sikre, at vi kun bruger oplysninger, vi har modtaget, på måder, der er forenelige med de formål, til hvilke de er blevet indsamlet eller autoriseret af den enkelte.

Hvilke oplysninger indsamler vi, og hvordan bruger vi dem?

Nogle af de oplysninger, vi har liggende på vores webserver, er oplysninger, som de besøgende på webstedet afgiver frivilligt gennem formularer, samt oplysninger, der indsamles automatisk. Vi indsamler kun personidentificerbare data såsom dit navn eller din e-mail-adresse eller geografiske placering, når disse data frivilligt sendes til os.

Vores server indsamler automatisk oplysninger i aggregeret form med henblik på at spore det samlede antal besøgende på vores websted, antallet af besøgende på hver side på vores websted og domænenavnene på vores besøgendes udbydere af internetservice. Der indsamles ikke personidentificerbare oplysninger automatisk. Vi bruger disse aggregerede oplysninger til at hjælpe os med at få en bedre forståelse af vores besøgendes behov med henblik på at forbedre vores produkter og serviceydelser.

Nogle steder på webstedet bruger Celgene en teknologi kaldet cookies. En cookie er en lille tekst, som serveren giver til din browser, når du får adgang til en webside. Cookies hjælper med at give yderligere funktionalitet, sådan at et besøg på vores websted bliver mere effektivt for den besøgende. Brugen af cookies tillader os at indsamle mere præcise oplysninger vedrørende den aggregerede brug af vores websteder. Med henblik på at levere det højest mulige niveau af kundeservice giver cookies os mulighed for at følge sporene gennem webstedet, så vi kan identificere vores kunders uopfyldte informationsbehov. Vi indsamler ikke personidentificerbare data via cookies.

Besøgende på vores websted kan kontakte os fra tid til anden og bede om flere oplysninger. De afgivne oplysninger bruges til at besvare din henvendelse.

Dette websted er ikke påtænkt eller designet til mindreårige, og disse skal afholde sig fra at sende personlige oplysninger til Celgene.

Hvem deler vi de oplysninger med, som vi indsamler?

Vi deler ikke oplysninger indsamlet på vores websted med andre organisationer bortset fra medlemmer af Celgenes virksomhedsgruppe i USA, EU og andre steder, leverandører eller serviceorganisationer, som vi har engageret til at hjælpe os med at udføre en service (f.eks. en CME-organisation, der krediterer videregående medicinske uddannelser), eller medmindre det kræves af lovgivningen (f.eks. rapportering af sikkerhedsoplysninger til tilsynsmyndighederne). Alle leverandør- eller serviceorganisationer, som vi giver sådanne oplysninger, skal også følge denne fortrolighedspolitik. Vi sælger eller udlejer ikke personlige oplysninger til andre organisationer med henblik på deres kommercielle udnyttelse. Vi er ikke partnere med eller har særlige relationer til annonceservervirksomheder.

Visse brugere af vores websteder inviteres til at deltage på ikke-offentlige, sikre websteder (beskyttet med adgangskode).  Medlemmer, der vælger at deltage på disse websteder, har også adgang til deres egne og andre medlemmers profiloplysninger, herunder personlige kontaktoplysninger.

Hvordan kan besøgende på webstedet se, ændre eller slette deres oplysninger?

Du kan få adgang til dine personlige oplysninger når som helst og rette, opdatere eller slette dem ved at kontakte os på adressen medinfo.uk.ire@celgene.com (Att.: Data Privacy Officer)

Hvordan sikres og beskyttes personlige oplysninger?

Personidentificerbare data opbevares i en sikker database, hvortil der kun er adgang for autoriseret Celgene-personale og kontraherede leverandører. Celgene vil altid anvende passende tekniske foranstaltninger for at beskytte de personidentificerbare data og undgå uautoriserede personers adgang.

Hvordan er politikken i forbindelse med tredjeparts websteder?

Celgene tilvejebringer links til tredjeparts websteder som en service for de besøgende på vores websted. Links til tredjeparts websteder udgør ikke en godkendelse eller garanti af nogen art. Celgene er ikke ansvarlig for fortrolighedspraksis eller indhold på sådanne websteder. Vi foreslår, at du kontakter disse websteder direkte for oplysninger om deres dataindsamling og distributionspolitik.

Hvad nu hvis fortrolighedspolitikken bliver ændret?

Fra tid til anden kan vi bruge webstedets oplysninger om besøgende til nye, uforudsete anvendelser, som ikke tidligere er fremlagt i vores fortrolighedspolitik. Alle ændringer i vores fortrolighedspolitik vil omgående blive meddelt på denne webside. Vi vil også sende besøgende, som vi har en gyldig e-mail-adresse på, en meddelelse pr. e-mail med et link til denne side, hvor vi giver dem mulighed for at melde sig ud af nye anvendelser.

Hvordan kan jeg kontakte jer for at få flere oplysninger?

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne fortrolighedspolitik, praksis for dette websted eller dine transaktioner med dette websted, er du velkommen til at kontakte os. Vi vil behandle ethvert problem efter bedste evne. Du kan kontakte os pr. e-mail på adressen:

medinfo.uk.ire@celgene.com (Att.: Data Privacy Officer),

eller med brevpost til:

Celgene Limited

Att.: Data Privacy Officer

Morgan House

Madeira Walk

Windsor

Berkshire

SL4 1EP