Kontakt oss

Celgene Nordic

Danmark

Celgene ApS

Kristianiagade 8, 3. sal

2100 København Ø

Tlf: +45 352 716 00

Fax: +45 352 716 60

Medicinsk information: medinfo.dk@celgene.com

Finland

Celgene OY

Lentäjäntie 3

01530 Vantaa

Finland

Tlf : +358 (0) 9 774 21500

Medicinsk information: medinfo.fi@celgene.com

Norge

Celgene A/S

c/o Regus

Nydalsveien 33

0484 Oslo

Tlf: +47 63 94 70 00

Fax: +47 63 94 70 09

Medicinsk information: medinfo.no@celgene.com

Besøksadresse

Celgene AS

Balder Alle 3

2050 Jessheim

Tlf.: + 47 67 94 70 00

Medicinsk information: medinfo.no@celgene.com

Sverige

Celgene AB

Kista Science Tower

Färögatan 33

164 51 KISTA

Tlf: +46 8 – 703 16 00

Fax: +46 8 – 703 16 01

Medicinsk information: medinfo.se@celgene.com

Medisinsk informasjon – Nordic

For å kontakte Celgene Nordic vedrørende medisinsk informasjon kan du ringe, fakse eller e-maile til vår avdeling for Medisinsk Informasjon på nedenstående kontaktopplysninger:

Tlf: +45 3527 1600

Fax: +45 3527 1660

medinfo.dk@celgene.com

Drug Safety – Nordic

Hvis du som pasient opplever en bivirkning med et legemiddel fra Celgene, bes du kontakte din lege eller annet helsepersonell.

For å melde eventuelle bivirkninger til Celgene Nordic bes du ringe til, fakse eller e-maile til vår avdeling for legemiddelsikkerhet  på nedenstående kontaktopplysninger:

Tlf: +46 8 703 16 31

Fax: +46 8 703 16 03

drugsafety-nordic@celgene.com

Statens Legemiddelverk

Telefon: +47 22 89 77 00

Telefaks: +47 22 89 77 99

E-post: post@legemiddelverket.no

Internettadresse: www.legemiddelverket.no

Besøksadresse

Sven Oftedals vei 8, 0950 OSLO

bivirkninger@legemiddelverket.no