Prognose

Prognose ved myelodysplastisk syndrom

MDS er en sykdom som kan forverres over tid. Den individuelle prognosen for MDS er svært variabel. Avhengig av risikogruppe, er det mulig å leve med sykdommen i flere år, men høyrisiko MDS kan også transformeres til AML i løpet av veldig kort tid.

Oppfølging av behandling

Noen av prøvene som ble tatt for å diagnostisere sykdommen blir tatt om igjen i løpet av behandlingen, slik at man kan vurdere hvordan behandlingen fungerer. Basert på disse prøvene, beslutter legen om man skal fortsette eller avbryte den aktuelle behandlingen.

Klinisk forskning

Kliniske studier gjennomføres for å finne ut om nye behandlingsformer er trygge og mer effektive enn vanlige behandlingsformer. Dette betyr at alle behandlingsformene som benyttes i dag, er basert på tidligere kliniske studier.