Bruksvilkår

VENNLIGST LES BRUKSVILKÅRENE NØYE. VED Å BENYTTE DETTE NETTSTEDET SAMTYKKER DU I Å FØLGE OG OVERHOLDE DISSE BRUKSVILKÅRENE.

Dette nettstedet er utviklet av Celgene Limited (heretter kalt Celgene). Vennligst merk at selv om dette nettstedet er drevet, kontrollert og oppdatert av Celgene i Storbritannia, er det plassert på servere som befinner seg i USA og Sveits.

Viktig juridisk informasjon

Informasjonen og materiellet på dette nettstedet er ikke under noen omstendighet beregnet å erstatte profesjonell medisinsk hjelp eller oppfølging av helsepersonell. Materiellet som finnes på og korrespondanse mottatt fra dette nettstedet er kun for informasjonsformål. Dette nettstedet verken tilbyr, eller er beregnet å tilby, profesjonelle medisinske diagnoser eller pasientspesifikke behandlingsråd, og ingen informasjon på nettstedet kan eller skal brukes som grunnlag for en diagnose eller valg av behandling. Celgene oppfordrer alle brukere med helseproblemer på det sterkeste til å oppsøke en lege eller annet helsepersonell.

Fremtidsrettede uttalelser

Dette nettstedet kan inneholde enkelte fremtidsrettede uttalelser som inneholder kjente eller ukjente risikoer, forsinkelser, usikkerheter og andre faktorer som ikke er under selskapets kontroll og som kan forårsake faktiske resultater, ytelser eller prestasjoner fra selskapet som er vesentlig forskjellig fra resultater, ytelser eller andre forventninger implisert av disse fremtidsrettede uttalelsene. Disse faktorene kan inkludere resultater fra pågående eller kommende forsknings- og utviklingsaktiviteter, handlinger fra FDA, EMEA og andre myndigheter og faktorer som er beskrevet i Celgenes og tilhørende enheters offentlig tilgjengelige rapporter. Celgene påtar seg ikke noe ansvar for å oppdatere disse fremtidsrettede uttalelsene som et resultat av ny informasjon, hendelser eller utvikling.

Immaterielle rettigheter

Innholdet på dette nettstedet, inkludert uten begrensning, all tekst, alle bilder og publiserte dokumenter, er underlagt opphavsrett og er eid av Celgene eller dets tilhørende enheter med alle rettigheter, og kan ikke endres, distribueres, kopieres, publiseres eller overføres uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Celgene. Materiellet kan kun lastes ned for personlig og ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle merknader om opphavsrett og annen identifiserende informasjon beholdes på nedlastet eller kopiert materiell. Alle produkt- og handelsnavn vist på nettstedet er varemerker for Celgene eller dets tilhørende enheter. Bruk eller misbruk av disse varemerkene eller annet proprietært materiell er uttrykkelig forbudt.

Ikke-konfidensiell / Ikke-proprietær informasjon

Enhver kommunikasjon fra deg til Celgene via dette nettstedet skal anses som ikke-konfidensiell og ikke-proprietær. Celgene skal være fri til å benytte all informasjon, inkludert uten begrensning, ideer, konsepter, ekspertise eller teknikker som er beskrevet i slik kommunikasjon til ethvert formål, inkludert uten begrensning utvikling, produksjon eller markedsføring av produkter som benytter slike opplysninger uten kompensasjon til deg og uten å identifisere kilden.

Tredjepartsnettsteder

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Celgene tilbyr disse lenkene kun som hjelp for brukeren, og inkludering av en slik lenke innebærer ikke at Celgene godkjenner innholdet på tredjepartsnettstedet, dets innhold eller noen produkter eller tjenester som er tilgjengelig der. Celgene påtar seg intet ansvar for informasjon eller innhold på andre nettsteder. Lenking til andre nettsteder er på egen risiko og slike nettsteder kan være underlagt sine egne bruksvilkår.

Garantifraskrivelse

Celgene har iverksatt alle rimelige tiltak for å sikre nøyaktigheten av informasjonen og innholdet som finnes her, men ved å bruke dette nettstedet aksepterer du at alt materiell, informasjon og tjenester leveres “SOM DE ER”, og Celgene fremholder eller garanterer ikke denne informasjonens nøyaktighet, pålitelighet, aktualitet, brukbarhet eller lovlighet, inkludert uten begrensning, garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse av tredjeparts rettigheter.

Ansvarsbegrensning

I den grad tillatt i henhold til loven skal verken Celgene eller dets tilhørende enheter være ansvarlig overfor deg for noen skade, overlast eller personskade av noen art, inkludert uten begrensning, direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle skader eller følgeskader eller straffeerstatning, tapt fortjeneste eller skader som følge av tap av data eller driftsavbrudd som resulterer fra eller er relatert til din bruk eller manglende mulighet til å bruke dette nettstedet eller dets innhold.

Erstatning

Du godtar å forsvare, verne og holde Celgene og dets tilknyttede enheter sakesløs mot ethvert krav eller pålegg fra en tredjepart og mot alle tilknyttede forpliktelser, kostnader, skader og utgifter som følge av eller relatert til din bruk av dette nettstedet, innholdet eller informasjonen du overfører til eller om dette nettstedet, din overtredelse av tredjeparts rettigheter eller brudd på disse vilkårene.

Jurisdiksjon

Disse bruksvilkårene er underlagt og utformet i henhold til lovene i England og Wales. Du samtykker ugjenkallelig til den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i London for enhver handling som skyldes din bruk av dette nettstedet eller dets innhold.

Forbehold av rettigheter

Celgene forbeholder seg retten til å innskrenke, avslutte eller begrense din tilgang til dette nettstedet når som helst, med eller uten varsel. Celgene forbeholder seg retten til å gjøre endringer på nettstedet, sine retningslinjer og disse bruksvilkårene når som helst uten varsel. Vi oppfordrer deg til å se gjennom bruksvilkårene fra tid til annen og å legge merke til endringer eller tilføyelser.

Hvordan kan jeg kontakte dere for å få mer informasjon?

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, praksis for dette nettstedet eller din bruk av dette nettstedet, ber vi deg om å kontakte oss. Vi vil besvare henvendelsen din så godt vi kan. Du kan kontakte oss via e-post til:

medinfo.uk.ire@celgene.com (adressert til Data Privacy Officer),

eller via post til:

Celgene Limited

Att: Data Privacy Officer
Morgan House
Madeira Walk
Windsor
Berkshire
SL4 1EP
Storbritannia