Diagnose

Hvordan diagnostiseres MDS?

Mens mye informasjon kan innhentes ved å teste blodet i seg selv, er det som oftest nødvendig å undersøke kilden til blodcellene i benmargen for å innhente mer informasjon om hvordan benmargen arbeider. Dette kalles en benmargsundersøkelse, som er en aspirat og en biopsi tatt fra benmargen.

Analysen brukes for å diagnostisere en rekke sykdomsområder og gir også informasjon om bl.a. kromosomanalyse.

IPSS

Mange leger bruker et spesielt system for å klassifisere alvorlighetsgraden av MDS. Dette systemet kalles The International Prognostic Scoring System (IPSS). Basert på IPSS-scoren, pasientens historie og hans/hennes egne observasjoner, vil legen sette opp en behandlingsplan for å adressere MDS.

IPSS bruker tre indikatorer for å lage en “score” som kan være nyttig i å forstå hvordan MDS kan utvikle seg. Hver indikator blir vurdert i henhold til alvorlighetsgrad, og hver av disse vurderingene blir satt sammen til en score. Disse indikatorene er:

  • Andelen blastceller (umodne celler) i benmargen
  • Typen av kromosomendringer, hvis noen, i benmargcellene
  • Forekomsten av én eller flere lave blodcelleverdier (cytopenier)

Myelodysplastisk Syndrom diagnose, IPSS forklaring og informasjon

Scorene blir delt inn i én av fire risikokategorier:

  • Lav
  • Middels 1
  • Middels 2
  • Høy

De to laveste kategoriene kan ytterligere beskrives som lavrisikogruppen, mens de to øverste kategoriene ytterligere kan beskrives som høyrisikogruppen.