Behandling

Hvordan blir myelodysplastisk syndrom behandlet?

Behandlingen av MDS har som mål å kontrollere symptomene fra de underliggende celledefektene og redusere sykdomsprogresjonen uten å forårsake alvorlige bivirkninger, samt å redusere progresjonen til akutt myelogen leukemi (AML).

Pasienter med en mild sykdom og mindre enn 5% blastceller (unormale forløpere) i benmargen, vil vanligvis få behandling i form av overføring av røde celler og blodplater og antibiotika mot infeksjoner, avhengig av behov.

Pasienter med mer alvorlig sykdom og mer enn 5% blastceller i benmargen, krever en mer aggressiv behandling. Det finnes flere alternativer tilgjengelig, inkludert: kun støttebehandling, lavdose cellegiftbehandling, intensiv cellegiftbehandling, benmargstransplantasjon og hypometylerende legemidler. Valget av behandling avhenger av alder, risiko for sykdom og nåværende helsetilstand.