Ennuste

MDS:n ennuste

MDS on sairaus, joka voi muuttua huonompaan suuntaan ajan myötä. MDS potilaiden yksilöllinen ennuste vaihtelee erittäin paljon. Riskiluokasta riippuen on mahdollista elää sairauden kanssa monta vuotta, mutta toisaalta korkean riskin MDS voi kehittyä akuutiksi myeloiseksi leukemiaksi hyvinkin nopeasti.

Hoidon seuranta

Jotkut sairauden toteamiseksi tehdyt kokeet on toistettava hoidon aikana, jotta voidaan arvioida hoidon toimivuutta. Kokeiden tulosten perusteella lääkäri päättää jatkohoidosta.

Kliiniset tutkimukset

Kliinisiä tutkimuksia tehdään, jotta saataisiin selville, ovatko uudet hoito-ohjelmat turvallisia ja tehokkaampia kuin vakiohoito. Jokainen tällä hetkellä käytössä oleva hoito perustuu aiemmin tehtyihin kliinisiin tutkimuksiin.