Denna webbplats ger dig information om dina blodkroppar och en sjukdom som kallas MDS, vilket står för myelodysplastiskt syndrom.

  Du kan få grundläggande information om MDS-symptom, diagnos och behandling. För mer information anpassad till den specifika sjukdomen och individuell behandling, fråga din läkare för mer information. Du bör alltid tala med din läkare eller sjuksköterska först om eventuella problem du kan ha och möjliga behandlingar.