Kontakta oss

Celgene Norden

Sverige

Celgene AB

Kista Science Tower

Färögatan 33

164 51 Kista

Medicinsk information: medinfo.se@celgene.com

Danmark

Celgene ApS

Kristianiagade 8, 3. sal

2100 København Ø

Tel: + 45 352 716 00

Fax: + 45 352 716 60

Medicinsk information: medinfo.dk@celgene.com

Finland

Celgene OY

Lentäjäntie 3

01530 Vantaa

Finland

Tel: +358(0) 9 774 21500

Medicinsk information: medinfo.fi@celgene.com

Norge

Celgene A/S

c/o RegusNydalsveien 33

0484 Oslo

Norge

Tel:+ 47 63 94 70 00

Fax:+ 47 63 94 70 09

Medicinsk information: medinfo.no@celgene.com

Medicinsk information – Norden

För att kontakta Celgene Norden angående medicinsk information, vänligen ring, faxa eller e-posta den medicinska informationsavdelningen med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Tel: +45 352 716 00

Fax: + 45 352 716 60

medinfo.se@celgene.com

Biverkningar – Nordic Drug Safety

Om du är patient och drabbas av biverkningar vid behandling med någon av Celgenes produkter, vänligen kontakta då din läkare eller apotekspersonal.

För att rapportera eventuella biverkningar till Celgene Norden, vänligen ring, faxa eller e-posta Celgene Nordic Drug Safety med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Tel: 08 – 703 16 31

Fax: 08 – 703 16 03

drugsafety-nordic@celgene.com

Biverkningar bör också anmälas till Läkemedelsverket:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

tel: +46 018 17 46 00