Integritetspolicy

Celgenes integritets- och dataskyddspolicy

Celgene är införstått med hur viktigt det är att skydda integriteten i samband med information vi samlar in från besökare på vår webbplats. Vi har därför som åtagande att så långt det är möjligt respektera våra besökares integritet. Det går inte att garantera säkerheten vid överföring av information via Internet, men vår praxis för integritetsskydd är utformad så att kunderna ska kunna ha kontroll över identifierbara personuppgifter. Vi använder inte heller information vi får till något annat än de ändamål för vilka informationen samlades in och som har godkänts av berörda personer.

Vilka uppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?

En del av de uppgifter som vi sparar på vår webbserver är uppgifter som besökare på webbplatsen lämnar frivilligt via formulär och en del samlas in automatiskt. Vi samlar bara in identifierbara personuppgifter som namn, e-postadress eller geografiska uppgifter när dessa lämnas frivilligt.

Vår server samlar automatiskt in aggregerad information för att spåra det totala antalet besökare på vår webbplats, antalet besökare på varje sida på webbplatsen och domännamnet på våra besökares Internetleverantörer. Inga identifierbara personuppgifter samlas in automatiskt. Vi använder den aggregerade informationen för att förstå besökarnas behov och förbättra våra produkter och tjänster.

På vissa platser på webbplatsen använder Celgene så kallade kakor (cookies). En kaka är en liten textfil med information som läggs in och sparas på din dators hårddisk när du besöker vissa webbplatser på Internet. Kakor ger extra funktioner som är användbara för webbplatsbesökaren. Genom att använda kakor får vi mer detaljerad information om den allmänna användningen av våra webbplatser. För att vi ska kunna erbjuda en så hög servicenivå som möjligt för våra webbplatsbesökare använder vi kakor för spårning på webbplatsen som visar vilka informationsbehov webbplatsen inte tillgodoser. Vi samlar inte in identifierbara personuppgifter med hjälp av kakor.

Våra besökare på webbplatsen kontaktar oss ibland för att begära mer information. Vi använder den insamlade informationen för att svara på frågor.

Denna webbplats är inte avsedd för minderåriga, och minderåriga ska inte skicka några personuppgifter till Celgene.

Med vilka delar vi den information vi samlar in?

Vi delar inte den information vi samlar in från vår webbplats med några andra organisationer än företag i Celgenegruppen i USA, EU och på andra ställen i världen, återförsäljare och serviceföretag som vi har anlitat för att hjälpa oss att tillhandahålla en tjänst (t.ex. ett centrum för medicinsk pedagogik (CME) som erbjuder meriterande utbildning) eller om detta krävs enligt lag (t.ex. rapportering av säkerhetsinformation till tillsynsmyndigheter). Återförsäljare och serviceföretag som vi förser med sådan information måste följa denna integritetspolicy. Vi säljer inte och hyr inte ut personuppgifter till andra organisationer för kommersiellt bruk. Vi är inte partner med och har ingen särskild relation till något annonsserverföretag.

Vissa användare av våra webbplatser inbjuds att delta på icke-offentliga, säkra (lösenordsskyddade) webbplatser. Medlemmar som väljer att delta på dessa webbplatser har även tillgång till sina egna och andra medlemmars profilinformation, bland annat kontaktuppgifter.

Hur kan besökare på webbplatsen visa, ändra eller radera sina uppgifter?

Du kan få tillgång till dina personuppgifter när som helst för att ändra, rätta eller radera dem genom att kontakta oss på medinfo.uk.ire@celgene.com (attention Data Privacy Officer)

Hur skyddas personuppgifter?

Identifierbara personuppgifter lagras i en säker databas som endast behöriga Celgenemedarbetare och behöriga medarbetare hos kontrakterade återförsäljare har tillgång till. Celgene använder alltid lämpliga tekniska åtgärder för att skydda identifierbara personuppgifter och förhindra att obehöriga får tillgång till uppgifterna.

Vilken policy gäller för externa webbplatser?

Celgene tillhandahåller länkar till tredje parters webbplatser som en service för våra besökare. Länkarna innebär ingen som helst garanti från Celgenes sida. Celgene ansvarar inte för sådana webbplatsers integritetspraxis eller innehåll. Vi föreslår att du kontaktar dessa webbplatser direkt för information om deras policy för insamling och spridning av uppgifter.

Vad händer om integritetspolicyn ändras?

Det kan hända att vi använder information om webbplatsbesökare på nya och oväntade sätt som inte tidigare har redovisats i vår integritetspolicy. Alla ändringar av integritetspolicyn meddelas utan dröjsmål på denna sida. Besökare till vilka vi har en giltig e-postadress får dessutom en förvarning via e-post med en länk till denna sida som ger möjlighet att neka till nya användningar.

Hur kommer jag i kontakt med er för att få mer information?

Kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy, praxis för denna webbplats eller din användning av denna webbplats. Vi besvarar dina frågor efter bästa förmåga. Du kan kontakta oss via e-post på:

medinfo.uk.ire@celgene.com (attention Data Privacy Officer),

eller med vanlig post på:

Celgene Limited

Att: Data Privacy Officer

Morgan House

Madeira Walk

Windsor

Berkshire

SL4 1EP