Prognos

Prognos för myelodysplastiskt syndrom

MDS är en sjukdom, som kan förvärras med tiden. Den individuella prognosen för MDS patienter är mycket varierande. Beroende på riskgrupp, är det möjligt att leva med sjukdomen i många år, men högre risk MDS kan också omvandlas till AML på mycket kort tid.

Utvärdering av behandlingssvar

Vissa av de tester som görs för att ställa diagnosen MDS upprepas under behandlingen för att utvärdera hur den fungerar. Läkaren använder testresultaten för att avgöra om den behandling som används ska fortsätta eller avbrytas.

Klinisk forskning

Kliniska prövningar görs för att ta reda på om nya behandlingar är säkra och mer effektiva än standardbehandlingen. Det innebär att alla behandlingar som används i dag bygger på tidigare kliniska prövningar.