Symtom

Symtom

Patienter med MDS har i regel ett eller flera av följande symtom:

  • Anemi: lågt antal röda blodkroppar, som kan leda till anemi med symtom som trötthet eller svaghetskänsla. Anemi är det vanligaste symtomet på MDS.
  • Neutropeni (lågt antal neutrofiler, den vanligaste typen av vita blodkroppar), som ger feber och gör att man får infektioner ofta.
  • Trombocytopeni (en minskning av antalet blodplättar i blodet), som gör att man blöder och får blåmärken lättare.

De avvikande cellerna i benmärgen kan också omvandlas och orsaka syndrom som ökar risken för att akut myeloisk leukemi (AML) ska utvecklas.