Diagnos

Hur ställs diagnosen MDS?

Det går att få fram mycket information bara genom att testa blodet, men oftast måste källan till blodet, benmärgen, undersökas för att man ska få mer information om hur benmärgen fungerar. Detta kallas benmärgsundersökning och innebär att man tar ut prov av benmärgsvävnaden: ett aspirat och en biopsi.

Analysen av provet kan användas för diagnos av ett antal olika sjukdomsområden och ger dessutom en kromosomanalys.

IPSS

Många läkare använder ett speciellt system för att klassificera MDS efter svårighetsgrad. Systemet kallas IPSS (International Prognostic Scoring System). Utifrån IPSS-poängen, patientens sjukdomshistoria och sina egna observationer gör läkaren en behandlingsplan för MDS.

I IPSS används tre indikatorer för att ta fram en ”poäng” som kan vara användbar för att förstå hur MDS kan utvecklas. Varje indikator bedöms efter svårighetsgrad och bedömningarna sammanställs till ett poängvärde. Indikatorerna är:

  • Andelen blastceller (omogna celler) i benmärgen
  • Typen av eventuell kromosomförändring i benmärgens celler
  • Lågt antal av en eller flera typer av blodkroppar (cytopenier)

 

 

Information om myelodysplastiskt syndrom diagnos och IPSS klassifikation

MDS indelas i efter poängen i fyra riskkategorier:

  • Låg
  • Intermediär-1
  • Intermediär-2
  • Hög

 

De båda lägre kategorierna kan beskrivas som lågriskgruppen medan de båda högre kan beskrivas som högriskgruppen.