Behandling

Hur behandlas myelodysplastiskt syndrom?

Målet med behandlingen av MDS är att lindra symtomen på de underliggande cellstörningarna och fördröja sjukdomsprogressionen – dvs. göra att sjukdomen utvecklas långsammare – utan att patienten får svåra biverkningar. Dessutom vill man minska risken för att MDS ska utvecklas till akut myeloisk leukemi (AML).

Patienter med lindrig sjukdom och mindre än 5 procent blastceller (avvikande prekursorceller, dvs. omogna celler) i benmärgen behandlas i regel efter behov med transfusioner av röda blodkroppar och blodplättar och med antibiotika mot infektioner.

Patienter med en allvarligare form av sjukdomen och över 5 procent blastceller i benmärgen behöver en mer aggressiv behandling. Det finns flera möjligheter, bland annat: stödbehandling med låga doser cytostatika (cellgifter), intensivbehandling med cytostatika, benmärgstransplantation och hypometylerande läkemedel. Valet av behandling beror på ålder, sjukdomsrisk och hälsostatus.