Käyttöehdot

LUE SEURAAVAT KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI. KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA HYVÄKSYT SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT JA SITOUDUT NOUDATTAMAAN NIITÄ.

 

Tämän verkkosivuston on luonut Celgene Limited (jäljempänä Celgene). Verkkosivuston ylläpidosta, tarkistuksista ja päivityksistä vastaa Ison-Britannian Celgene. Verkkosivuston palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa ja Sveitsissä.

Tärkeää lakitietoa

Tämän verkkosivuston tietoja ja aineistoa ei ole suunniteltu korvaamaan ammattimaista lääkärinhoitoa tai virallisen ammatinharjoittajan antamaa hoitoa. Verkkosivuston sisältämän aineiston ja verkkosivuston välityksellä lähetettyjen viestien tarkoituksena on ainoastaan antaa tietoa. Verkkosivusto ei pyri tarjoamaan henkilökohtaisia diagnooseja tai tapauskohtaisia hoito-ohjeita. Sivuston tietoja ei tule käyttää diagnoosin tai hoitomuodon valinnan perusteena. Jos kärsit terveysongelmista, Celgene suosittelee kääntymistä lääkärin tai muun terveysalan ammattilaisen puoleen.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, viiveitä, epävarmuuksia sekä muita tekijöitä, joihin yhtiö ei pysty vaikuttamaan. Niiden todelliset seuraukset, toiminta ja saavutukset voivat erota tulevaisuutta koskevissa lausumissa ennakoiduista seurauksista, toiminnasta ja saavutuksista. Tekijöihin saattaa sisältyä uusia tai tulossa olevia tutkimustuloksia ja kehityshankkeita, Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n, Euroopan lääkevirasto EMEA:n tai muiden sääntelyviranomaisten toimia sekä Celgenen ja Celgene-yhtymän organisaatioiden julkisissa lausunnoissa esitettyjä tekijöitä. Celgene ei sitoudu päivittämään tulevaisuutta koskevia lausumia uusien tietojen, tapahtumien tai kehityksen perusteella.

Immateriaalioikeudet

Verkkosivuston sisällön (mukaan lukien rajoituksetta kaikki sivustossa julkaistut tekstit, kuvat ja tiedostot) tekijänoikeudet kuuluvat Celgenelle tai Celgene-yhtymän organisaatioille. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa muokata, jakaa, kopioida, julkaista tai välittää ilman Celgenen kirjallista suostumusta. Sivuston sisältöä saa tallentaa ainoastaan yksityiseen tai ei-kaupalliseen käyttöön. Tallennettavan tai kopioitavan aineiston kaikki tekijänoikeusmerkinnät ja muut julkaisutiedot on jätettävä aineistoon. Kaikki sivustossa esitetyt tuote- ja tavaramerkit ovat Celgenen tai Celgene-yhtymän organisaatioiden tavaramerkkejä. Tavaramerkkien sekä muun omistusoikeuden piiriin kuuluvan aineiston käyttö tai väärinkäyttö on kielletty.

Tiedot, jotka eivät ole luottamuksellisia tai kuulu omistusoikeuden piiriin

Käyttäjien tiedot, jotka Celgenen saa verkkosivuston välityksellä, eivät ole luottamuksellista tai omistusoikeuden piiriin kuuluvaa tietoa. Celgenella on oikeus käyttää saamiaan tietoja (mukaan lukien rajoituksetta ideat, käsitteet, tietotaito tai tekniikat) mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien rajoituksetta tuotteiden kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinointiin. Celgene ei korvaa tällaisten tietojen käyttöä tai julkaise niiden lähdettä.

Kolmansien osapuolten verkkosivustot

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä toisille verkkosivustoille. Linkkien julkaisun tarkoituksena on ainoastaan käyttömukavuuden lisääminen. Linkin julkaiseminen ei tarkoita sitä, että Celgene tukee kolmannen osapuolen sivustoa tai sen sisältöä, tuotteita tai palveluja. Celgene ei vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen tiedoista tai sisällöistä. Käyttäjä siirtyy linkitetyille sivustoille omalla vastuullaan, ja niissä käyttäjään saattavat kohdistua sivustojen omat käyttöehdot.

Takuiden vastuuvapauslauseke

Celgene on pyrkinyt kaikin kohtuullisin keinoin varmistamaan tämän verkkosivuston tietojen ja sisällön paikkansapitävyyden. Sivuston käyttäjänä hyväksyt kuitenkin sen, että jokainen aineisto, tieto ja palvelu julkaistaan sellaisena kuin se on (as is -periaatteella) ja että Celgene ei vastaa tai mene takuuseen sivuston tietojen virheettömyydestä, luotettavuudesta, ajantasaisuudesta, toimivuudesta tai laillisuudesta, mukaan lukien rajoituksetta takuun kauppakelpoisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja kolmansien osapuolten oikeuksien loukkaamattomuudesta.

Vastuunrajoitus

Celgene tai Celgene-yhtymän organisaatiot eivät lain sallimissa puitteissa vastaa sivuston tai sen sisällön käytöstä tai sivuston puutteellisesta käytöstä aiheutuvista tai käyttöön liittyvistä vahingoista, haitoista tai vaurioista. Tällaisiin vahinkoihin kuuluvat rajoituksetta suorat, epäsuorat, välilliset, erityiset, oikeudelliset tai seurannaiset vahingot, voiton menetykset sekä tiedon menettämiseen tai liiketoiminnan keskeytymiseen liittyvät vahingot.

Korvaukset

Sivuston käyttäjä sitoutuu maksamaan Celgenelle ja Celgene-yhtymän organisaatioille korvausta sekä puolustamaan ja suojaamaan niitä sellaisia kolmansien osapuolten vaateita, vastuita, tappioita tai kuluja vastaan, jotka liittyvät siihen tai johtuvat siitä, että käyttäjä on selannut tai käyttänyt sivustoa, välittänyt sisältöä tai tietoa sivustolle tai sen kautta, loukannut kolmannen osapuolen oikeuksia tai rikkonut näitä käyttöehtoja.

Oikeudenkäyttöalue

Näitä käyttöehtoja sovelletaan ja tulkitaan Englannin ja Walesin lakien mukaisesti. Sivuston käyttäjä jättää kaiken sivuston käyttöä koskevan päätöksenteon peruuttamattomasti Lontoon tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.

Oikeuksien pidättäminen

Celgene pidättää oikeuden rajoittaa ja keskeyttää käyttäjän pääsyä sivustolle milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Celgenella on oikeus muuttaa verkkosivustoaan, käytäntöjään ja näitä käyttöehtoja milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.  Käyttäjää kehotetaan lukemaan käyttöehdot aika ajoin ja huomioimaan ehtojen muutokset ja korjaukset.

Haluatko saada lisätietoja?

Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojakäytännöstämme, sivuston käytännöistä tai sivuston käytöstä, ota yhteyttä. Teemme parhaamme vastataksemme kaikkiin kysymyksiisi. Voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen

medinfo.uk.ire@celgene.com. Merkitse vastaanottajaksi Data Privacy Officer (tietosuojavastaava).

tai postitse osoitteeseen

Celgene Limited

Att: Data Privacy Officer

Morgan House

Madeira Walk

Windsor

Berkshire

SL4 1EP, UK