Hoito

Miten MDS:ää hoidetaan?

MDS:n hoidon tarkoituksena on saada sairauden taustalla olevasta solujen vajaatoiminnasta johtuvat oireet hallintaan ja hidastaa sairauden etenemistä ilman, että aiheutetaan vakavia haittavaikutuksia, sekä ehkäistä sairauden etenemistä akuutiksi myelooiseksi leukemiaksi (AML).

Kun sairaus on lievä ja potilaan luuytimen blastisolujen (poikkeavien solujen esiasteiden) määrä on alle 5%, potilasta hoidetaan tavallisesti tarvittaessa punasolu- ja verihiutaleverensiirroilla ja infektioihin annettavilla antibiooteilla.

Potilaat, joiden sairaus on vaikea-asteisempi ja joiden luuytimessä on yli 5% blastisoluja, tarvitsevat aggressiivisempaa hoitoa. Tarjolla on useita hoitovaihtoehtoja, kuten pelkkä tukihoito, pieniannoksinen solunsalpaajahoito, intensiivinen solunsalpaajahoito, luuytimensiirto ja hypometyloivat lääkeaineet. Hoito valitaan potilaan iän, sairauden riskiluokan ja potilaan senhetkisen toimintakyvyn mukaan.